14/09/2019
    נסו להיזכר מתי הבעיה הבריאותית שלכם התחילה ומה קרה באותה תקופה